Zašto je obitelj važna za razvoj djetetove osobnosti?

Obitelj

Odanost obitelji spašava mnoge adolescente i mlade od nesreće. Dobro odgojeni mladi ljudi ne prihvaćaju droge, pijanstvo i nemarnu vožnju, ne samo zato što je to pogrešno već i zato što bi to osramotilo njihovu obitelj kad bi u tome bili uhvaćeni. Obitelj osnažuje unutarnji glas savjesti djece cijelog njihovog života. Strah da će osramotiti obitelj može učvrstiti volju mladih ljudi, olakšati njihovo odupiranje pritisku vršnjaka i potaknuti ih da kažu „ne“ svojim sebičnim hirovima kako bi živjeli ispravno.

Kućna pravila

Sve zdrave obitelji žive prema skupu jasnih kućnih pravila i visokih standarda ponašanja. Aktivna obiteljska pravila grade čvrste moralne temelje djece i stvaraju okvir za njihov rast u karakteru. Otac i majka trebaju preuzeti aktivnu odgovornu ulogu u obiteljskom životu. Sva djeca trebaju vodstvo, a ako ih roditelji ne usmjeravaju prema dobrome, tada ih netko drugi može navesti da rade pogrešne stvari. Postoje neka pravila koja bi svaka zdrava obitelj trebala živjeti. Pravila se odnose na sve članove obitelji.

Npr. svi pazimo da dom bude u pristojnom stanju, a ne samo da djeca moraju pospremiti svoju sobu. Roditelji žive kao odgovorne, razborite osobe i oni to isto zahtijevaju od svoje djece. Prakticiraju ono što govore i vode svojim osobnim primjerom. Poštivanje tih pravila vodi djecu ili ih tjera da se vježbaju u vrlinama. Više puta, svaki dan, tata i mama potiču svoju djecu da žive ispravno, da preuzmu odgovornost, da se nose s vlastitim zadacima, da rade savjesno, da razlučuju dobro od lošeg, da poštuju autoritet svojih roditelja, da paze na prava, potrebe i osjećaje drugih.

Početak socijalizacije

Temeljna društvena zajednica je u stalnoj  interakciji sa svojim okruženjem. Promjene do kojih dolazi unutar obitelji odraz su općih društvenih kretanja i zato je  obitelj slika svih proturječja koja se u društvu događaju. Unatoč povremenim krizama, obitelj je još živa i sve je važnija u životu pojedinca. Unutar obitelji rađa se novi život i u njoj započinje proces ljudskog razvitka i oblikovanja.

Obiteljski  dom je mjesto prvog odgoja i upravo u njemu započinje proces socijalizacije. Kroz pripadanje obitelji, dijete upoznaje druge ljude, uspostavlja prve kontakte, prihvaća načine i razvija navike kulturnog ponašanja. U obitelji dijete čini prve korake u život. Mladom ljudskom biću potrebna je pomoć i podrška u razvitku. Samo roditelji i intimni obiteljski odnosi mogu imati toliko razumijevanja i strpljenja, upornosti, suosjećanja, odricanja i nesebične pomoći djeci u procesu njihova razvitka.

Podijeli: