Bog postoji

frizer
Čovjek je otišao u brijačnicu ošišati kosu i skratiti bradu kao i obično. Počeo je pričati s brijačem. Pričali su o mnogim stvarima i raznim temama. Iznenada, dotakli su temu o Bogu. Brijač je rekao: „Pogledaj, čovječe, ja ne vjerujem da Bog postoji kao što si ti to rekao.”

„Zašto to kažeš?” upitao je čovjek. „Pa to je tako jednostavno, samo moraš izaći na ulicu da shvatiš da Bog ne postoji.

Reci mi, da Bog postoji, bi li bilo toliko bolesnih ljudi? Bi li bilo napuštene djece? Da Bog postoji, ne bi bilo patnje i boli. Ja ne mogu zamisliti Boga koji dopušta ovakve stvari.”

Čovjek je zašutio na trenutak i razmišljao jer nije želio odgovoriti bez argumenata.

Brijač je završio svoj posao i čovjek je izašao iz brijačnice. Ubrzo nakon što je izašao, ugledao je čovjeka s dugom kosom i zapuštenom bradom, izgledao je sav neuredan.

Zatim je čovjek ponovno ušao u brijačnicu i rekao brijaču: „Znaš što? Brijači ne postoje.”
„Kako ne postoje?” upitao je brijač. „Ne!” čovjek je uzviknuo, „Oni ne postoje jer da postoje, ne bi bilo neurednih ljudi kao što je onaj na ulici.”

„Ma brijači postoje, samo što ljudi ne dolaze k njima.” „Točno!” potvrdio je čovjek i nadodao: „Isto tako i Bog postoji, samo što ljudi ne dolaze k Njemu!”

Napoznat autor